Er zijn veel manieren waarop hittestress kan worden verminderd – maar welke manier is het meest geschikt voor uw situatie?

Sommige strategieën, zoals het verkeer beperken, kunnen een uitdaging vormen en voor het vermijden van ‘street canyons’[1] is een stedenbouwkundige visie op de lange termijn nodig, maar verbeteringen kunnen toch worden gerealiseerd door individuele maatregelen.

Hier vindt u een catalogus met verschillende soorten maatregelen, met illustraties, om u te helpen bepalen wat het meest geschikte is voor uw situatie.

Interventiecatalogus

Om besluitmakers te helpen kiezen tussen de mogelijke maatregelen die hittestress kunnen verminderen is literatuuronderzoek gedaan en zijn de bevindingen van eerder onderzoek samengevat in een catalogus met mogelijke maatregelen waarbij de voor- en nadelen van de verschillende opties worden beschreven. De catalogus is ontwikkeld door het Cool Towns Project zodat lokale autoriteiten die maatregelen in hun stad willen doorvoeren om hittestress te verminderen deze kunnen vergelijken en een weloverwogen keuze kunnen maken voor de optie die het beste bij hun situatie past.

Download de interventiecatalogus

Het document : “ Hou je huis koel “

In de afgelopen zomers hebben we regelmatig te maken gehad met hittegolven. De temperaturen binnen kunnen ook oplopen, hetgeen kan leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen voor mensen. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen die toegepast kunnen worden om huizen voor te bereiden op hete zomers. Deze communicatiekit kan dienen als inspiratie om mensen op weg te helpen met concrete tips en trucs om hun huis koel te houden. Deze kit bevat een informatiefolder, voorbeeldteksten voor een informatieblad en nieuwsbrief, voorbeelden voor berichten op sociale media, banners, etc. De inhoud en afbeeldingen van deze kit kunnen door lokale autoriteiten gebruikt worden.

Informatienota inzake de hittebestendigheid van particuliere woningen

In de nabije toekomst zal de behoefte aan verkoeling van gebouwen aanzienlijk toenemen. Om een aangenaam binnenklimaat in huizen te creëren moeten we oververhitting dus zoveel mogelijk voorkomen.

Deze informatienota richt zich op de maatregelen en technieken die gebruikt kunnen worden om huizen binnen te koelen en te voorkomen dat het onaangenaam heet wordt.

Dit document is een leidraad voor diegenen die particuliere huizeneigenaren advies geven over duurzaam bouwen. Professionals in de bouw, aannemers, architecten en particulieren die behoefte hebben aan uitgebreide informatie over dit onderwerp kunnen ook van dit document profiteren. Er wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van maatregelen die in de ontwerp/bouwfase genomen kunnen worden om de noodzaak voor het verkoelen van huizen te verminderen als ook van koeltechnieken die na de bouw nog kunnen worden toegepast. Voor elk van de maatregelen worden de impact op de binnentemperatuur, het gedrag van de gebruiker en eventuele misvattingen besproken.

[1] Street canyon: straten in steden met aan weerszijde een aaneengesloten rij van (hoge) gebouwen.