Eind oktober 2021 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een kindvriendelijke waterspeelplek op de Grote Markt in Breda (NL) gestart. De werkzaamheden duren tot medio december.

Op de Grote Markt in Breda, voor het bordes van het stadhuis, komt een waterspeelplek. Deze centrale plek in de binnenstad van Breda is nu al een plek waar Bredanaars en bezoekers van de stad elkaar ontmoeten. Door het toevoegen van deze waterspeelplek kan dit nog verder worden vergroot door ook met water te kunnen spelen. Kinderen kunnen met de waterspeelplek spelen terwijl de ouders op het terras zitten: een extra stimulans voor de horeca op de Grote Markt. De locatie ligt in het hart van Breda, bij uitstek de plek om het symbool van de stad in de vorm van water tot uiting te laten komen.

Uit onderzoek blijkt dat de Grote Markt behoort tot één van de warmere plekken van de stad. De ervaring leert ook dat de binnenstad bij zeer warme dagen niet aantrekkelijk is. Een ideale plek dus om inwoners en bezoekers verkoeling te laten vinden door het gebruik van een waterspeelplek

Om de binnenstad aantrekkelijker en klimaatrobuust  te maken bij warm weer, moeten er meer  plekken komen waar kleine en ‘grote’ kinderen kunnen spelen met water. In de binnenstad is nu één waterspeelvoorziening op het Kasteelplein, die veel gebruikt wordt. Een extra reden om de waterspeelvoorziening op de Grote Markt aan te leggen.

De plannen voor de waterspeelplek zijn op verschillende momenten afgestemd met omwonenden en ondernemers.

De waterspeelplek op de Grote Markt wordt aangelegd in het kader van het Europese project Cool Towns.