Vergroening Bushalte

Het busstation in Middelburg  is een fors verhard terrein. Waar mogelijk wordt in het kader van het Interreg 2-Seas project Cool Towns verkoeling door vergroening voorzien.

Op vrijdag 24 september is in aanwezigheid van wethouder Dekker  en de projectleider Sjaak de Visser de laatste hand gelegd aan de meer dan 30 m² verticale groene wanden van de bushalte nabij het station in Middelburg. Door de verticale  groene wanden ( verticale tuinen)   krijgt dit gebouw een geheel nieuwe look en feel.

In nauwe samenwerking met Sioen Industries (een van de Cool Towns partners) worden verticale tuinen gerealiseerd, waaronder de bushalte bij het busstation. Als resultaat een groene aanblik en een verkoelend effect van het bouwwerk.

Sioen Industries ontwikkelt en produceert textieldoek dat wordt gebruikt voor het verkoelen en het verhogen van de kwaliteit van gebouwen in steden. Sioen focust binnen het project Cool Towns op het delen van kennis, innovatie en creatieve toepassingen van hun nieuwe materialen zoals  textiel voor het verkoelen van de openbare ruimte en gebouwen.

Op de vier wanden van het gebouw is een installatie gemonteerd door Central Park Concepts waarop GreenTecstyle® doeken van Sioen Industries zijn aangebracht. Deze installatie staat in verbinding met een geautomatiseerde bewateringsunit en beregeningscomputer.

In het GreenTecStyle®doek worden meer dan 1000 plantjes geplant ( 45 planten per m2) . Een zorgvuldige selectie van planten heeft plaatsgevonden zodat de wanden het gehele jaar door aantrekkelijk zijn.

Klimaatveranderingen zorgen voor warmere zomers met frequentere droogtes en hittegolven. In steden hebben deze hogere temperaturen een negatief effect op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn, lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen. We noemen deze effecten ‘Heat Stress’. De noodzaak om onze openbare omgeving te vergroenen, ruimtelijke hittestress adaptie wordt steeds duidelijker. Hoe maken we onze steden hittebestendig? Wat is de bestaande en gewenste warmtesituatie en wat zijn effectieve warmteadaptatie maatregelen met nevenvoordelen voor andere stedelijke behoeften (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, overstromingspreventie, aantrekkelijkere openbare omgeving …).

Voor nader informatie medewerker Leefomgeving Gemeente Middelburg

Sjaak de Visser 0118-675372

Projectverantwoordelijke Sioen Industries

Benny Pycke +32 (0)51 74 15 16

Zie https://www.middelburg.nl/cool-towns

Zie: https://sioen.com/en/rd/eu-calls/cool-towns en info@sioen.com