In februari 2019 startte in Middelburg (NL) het Europese project Cool Towns. Een samenwerking tussen 13 partners, om hittestress in steden te reduceren. De partners werken aan oplossingen op het niveau van de straat om hitte effectief te bestrijden. Het project wordt ondersteund door het Europese programma ‘Interreg 2 Zeeën’. Na bijna één jaar samenwerking is het tijd om een tussenbalans op te maken. En alvast vooruit te kijken naar de plannen van de partners voor de komende periode.

Klimaatverandering veroorzaakt warmere zomers met vaker voorkomen van hittegolven. In veel kleine en middelgrote steden in het 2 Zeeën-gebied zorgt dit voor hittestress en dat heeft impact op onder meer de volksgezondheid, arbeidsproductiviteit en welzijn. Er is duidelijk behoefte om hittestress te verminderen door fysieke aanpassingen aan de leefomgeving te doen. Steden missen echter nog essentiële informatie en hulpmiddelen voor een hittebestendige inrichting van de buitenruimte.

Hittestressmodel

In het Cool Towns-project wordt de huidige hittestress van de partnersteden nauwkeurig in kaart gebracht en de impact van verschillende interventiescenario’s gemodelleerd.

Het team van de Hogeschool van Amsterdam (NL) heeft een eerste versie van het hittestressmodel gemaakt en daarmee de eerste hittestresskaarten voor onder andere Breda (NL) en Oostende (BE) ontwikkeld. De volgende stappen zijn het maken van de eerste set hittegevoeligheidskaarten, evenals hittestresskaarten voor de resterende andere partnersteden. De verwachting is dat dit eind 2019/begin 2020 gereed is.

Hittemetingen

Om inzicht te krijgen in het huidige geboden thermisch comfort van de pilot-sites tijdens zomerse dagen, stelde de Hogeschool van Amsterdam (NL) een meetprotocol op. Op basis daarvan hebben de steden Amsterdam (NL), Oostende (BE), Breda (NL), Middelburg (NL) en de provincie Oost-Vlaanderen (BE) in juli en augustus metingen verricht en de gebruikers van de pilot sites geïnterviewd. De eerste ronde van metingen diende ook om het hittestressmodel te testen en de besluitvormingstool te voorzien van informatie uit de praktijk.

Online beslissingstool

In de tweede fase van Cool Towns ontwikkelen de partners een online beslissingsinstrument voor  gemeenten en steden, waarin verschillende maatregelen voor hittebestendigheid met essentiële beslissingsparameters (zoals mate van hittestressreductie en kosten en middelen) worden opgenomen. De tool wordt voortdurend verfijnd op basis van de gegevens van zeven proefprojecten in de verschillende landen. In het kader hiervan vonden hittestressworkshops plaats in Saint-Omer (FR), Breda (NL), Oostende (BE), Oost-Vlaanderen (BE) en Middelburg (NL).

Proefprojecten

Een belangrijk onderdeel van Cool Towns is het realiseren van zeven pilots in de deelnemende gemeenten en provincies. Het doel van deze proefprojecten is om uiteenlopende maatregelen om hittestress in de openbare ruimte te verminderen, te testen en hun werking te demonstreren. Op die manier kan ook de online beslissingstool worden verfijnd met de gegevens uit de pilots.  Samen met Sioen Industries (BE) en GreenBlue Urban (UK) zijn de partners aan het onderzoeken welke combinaties van maatregelen en locaties in hun gemeente/provincie als pilot kunnen worden gebruikt. Zo is in Oostende (BE) het plan om een parkeerplaats om te vormen tot groene oase in de binnenstad en wil Breda (NL) een waterspeelplek in de binnenstad realiseren. In de provincie Oost-Vlaanderen (BE) wordt verder ingezet op de vergroening van schoolpleinen en Middelburg (NL) gaat de omgeving van het station vergroenen.

 13 Partners

Cool Towns duurt 48 maanden en brengt toonaangevende Europese onderzoeks- en academische instellingen, overheidsorganisaties en industrieën uit de klimatologie- en klimaatadaptatiedomeinen samen. De Cool Towns partners zijn Gemeente Middelburg (NL – Lead Partner), Gemeente Breda (NL), Province Oost-Vlaanderen(BE), Gemeente Oostende (BE), Southend on Sea Borough Council(UK), University of Greenwich (UK), Kent County Council (UK), Université de Picardie Jules Verne (FR),  GreenBlue Urban  (UK), AUD Agency for urban planning and development of the Saint-Omer and Flandre Interieure region (FR), de Hogeschool van Amsterdam (NL), Sioen Industries (BE) and Community of the Conglomeration of St. Omer (FR).