Artikel in vakblad Groen over de eerste bevindingen in Europees project Cool Towns

Wereldwijd wordt het steeds warmer, vooral in steden blijft de warmte hangen door de bebouwing met grote gevolgen voor de leefbaarheid. Een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkeld samen met onder andere Europese regio’s en gemeenten in het project Cool Towns naar oplossingen. In vakblad Groen vertelt Gideon Spanjar, projectleider Cool Towns bij de Hogeschool van Amsterdam, over het belang van het onderzoek en de resultaten uit de eerste 1,5 jaar.

Hittestress vraagt van beleidsmakers de inrichting van de bebouwde omgeving te herzien en van ruimtelijke ontwerpers om met slimme ontwerpoplossingen te komen waar klimaatadaptatie als vanzelfsprekend onderdeel van is. ‘Vooral bij kleine en middelgrote gemeenten kunnen kennis en capaciteit om hittestress in kaart te brengen ontbreken’, stelt Spanjar. ‘Ze weten dat water, groen en het ophangen van doeken verkoelend werken, maar hebben onvoldoende inzicht in het hitteprobleem zelf en de effectiviteit van mogelijke maatregelen.’

Hittebestendige inrichting

In Cool Towns worden de ruimtelijke, economische en leefbaarheidsconsequenties van hittestress in kaart gebracht en wordt gekeken naar de effectiviteit van (integrale) maatregelen en de behoefte naar aanvullend beleid. Het project loopt tot 2022 en levert dan een open access beslissingstool op waarmee gemeenten hittestress in kaart kunnen brengen en maatregelen kunnen afwegen voor een hittebestendige inrichting van de stedelijke omgeving.

Gevoelstemperatuur

‘Hittegevoeligheid gaat over de gevoelstemperatuur. Dit is, naast luchttemperatuur, gebaseerd op factoren zoals luchtvochtigheid, de aanwezigheid van wind en de straling van de zon en omliggende gebouwen’, vertelt Gideon Spanjar. ‘In het project is een belangrijke vraag hoe we tijdens extreme hitte de verblijfskwaliteit borgen in een wijk of winkelgebied. Hoe biedt je thermisch comfort op plekken waar men veel verblijft en zorg je voor verkoeling op plekken waar men veel loopt?’

Meer lezen:

Lees het hele artikel (Link naar PDF)