Klimaatverandering zorgt voor warmere zones met hittegolven en periodes van meer droogtes die een negatieve impact hebben op de gezondheid, de productiviteit, het welzijn, de lucht- en waterkwaliteit, … Hittestress is een belangrijk aandachtspunt bij klimaatadaptatie. Maar hoe pak je dit probleem in jouw stad of gemeente aan?

Inschrijven per sessie is noodzakelijk. Je ontvangt de deelnamelink na je inschrijving.

Dorphuisplein Izegem: van verhard, ongezellig plein tot frisse ontmoetingsplaats

Dinsdag 17 mei van 11:00 uur tot 12:30 uur

Wat is hittestress? Wat zijn oorzaken en gevolgen? Welke maatregelen zijn het meest effectief om hittestress in jouw stad of gemeente tegen te gaan? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen geeft antwoord op deze vragen ahv de laatste nieuwe bevindingen uit het project Cool Towns. Ook het aanbod van de provincie voor lokale besturen inzake hittestress, komt aan bod.

Tristan Coens deskundige groeninfrastructuur en landschapsarchitect van stad Izegem (BE), licht toe hoe het Dorpshuisplein in Emelgem na een inspraaktraject met de buurt volledig heringericht werd, met extra aandacht voor maatregelen tegen hittestress. Hij staat ook stil bij de geïntegreerde Groenvisie van de stad aangezien ‘ontharden en vergroenen’ een belangrijk instrument is om hittestress tegen te gaan.

Schrijf je in uiterlijk 13 mei 2022 via deze link.

 

Lijnbaanstraat Oostende: 50 parkeerplaatsen maken plaats voor binnentuin

Donderdag 2 juni van 14:00 uur tot 15:30 uur

Wat is het effect van water in jouw stad of gemeente? Welk soort groen zet je in? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) onderzochten in het kader van het Europees project Cool Towns welke maatregelen hittestress tegengaan of beperken. Ze lichten kort toe over welke maatregelen het gaat en de impact ervan.

Door verharde ruimte te verminderen, bomen en klimplanten aan te planten én waterelementen te introduceren, wil stad Oostende (BE) de hittestress in de zomer vermijden. De herinrichting van de Lijnbaanstraat kadert binnen de ambitieuze visie van de stad. Jesse Willaert Beheerder openbare groenzones licht dit inspirerend Cool Townsproject toe, evenals de ervaringen en de visie van de stad.

Schrijf je in uiterlijk 30 mei via deze link