20 oktober 2022 was de slotconferentie van Cool Towns in Oostende (BE). Daarmee kwam er een einde aan een periode van vier jaar samenwerken tussen 14 Europese partners.

Cool Towns heeft nieuwe inzichten opgeleverd rondom het tegengaan va  hittestress in binnensteden. Daarvoor zijn een aantal handige tools ontwikkeld, zoals een meetprotocol, roadmap, een hittestress atlas en een interventiecatalogus. Steden kunnen hiermee zelf aan de slag om te bepalen welke maatregelen zij kunnen nemen om hittestress te bestrijden.

Deze website blijft nog een aantal jaren in de lucht, zodat iedereen de tools kan bekijken en downloaden.