In Breda is eind juni tijdens een van de warmste weken jaar op verschillende plekken in de stad de temperatuur gemeten. Dit gebeurde in het kader van Cool Towns.

Hitte kan als probleem ervaren worden door de bewoners van Breda, zowel in de buitenruimte als binnenshuis. De gemeente Breda is gefocust op leefbaarheid van de buitenruimte. Om hitteproblematiek in kaart te brengen zijn hittestresskaarten opgesteld om aan te geven waar hitte een probleem vormt in de (binnen)stad van Breda

Meten in de stad en online

Het meten van de temperatuur werd gedaan op verschillende plekken in de stad volgens een vaststaand meetprotocol. Naast de metingen (temperatuur, luchtvochtigheid) zijn ook enquêtes afgenomen.

Tegelijkertijd is online is via de Facebook-pagina van de Gemeente Breda een enquête afgenomen.