Op donderdag 7 augustus voerden medewerkers van de stad Oostende hittemetingen uit in de Lijnbaanstraat in Oostende (BE). Deze metingen vonden plaats in het kader van het Europese onderzoeksproject Cool Towns, een samenwerking tussen 13 Europese partners die zich richt op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Met deze metingen probeert het project een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.