Donderdag 19 november 2020 vond het Nature Smart Cities en Cool Towns Annual Exchange of Experience Event plaats. Ruim 250 deelnemers woonden dit event bij. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19, vond het event online plaats.

Je kunt hier ook alle presentaties bekijken en een volledig verslag van het event

Bekijk de presentatie van Tiny Maenhout (Cool Towns)

Bekijk de presentatie van Anna Oxenham (Nature Smart Cities)

Keynote speeches

Tijdens het event waren er drie keynote speeches.
Gideon Spanjar van de Amsterdam University of Aplied Sciences (NL) deelde de eerste bevindingen over het warmtemeetprotocol dat binnen Cool Towns is ontwikkeld. Met dit protocol kunnen provincies, gemeenten en bedrijven hittestressreducerende maatregelen ontwikkelen en implementeren.

Bekijk de presentatie van Gideon Spanjar

Wito van Oijstaeijen van de Universiteit Antwerpen (B) sprak over het bedrijfsmodel dat het Nature Smart Cities-project gaat opleveren. Dit model ondersteunt steden bij het opbouwen van klimaatbestendigheid door de implementatie van groene infrastructuur. Het model moet in 2022 klaar zijn.

Bekijk de presentatie van Wito van Oijstaeijen

Phil Back van het Imperial College London (UK) presenteerde de resultaten van 53 interviews die hij heeft afgenomen met functionarissen en gekozen leden van lokale autoriteiten in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De interviews zijn afgenomen om ervoor te zorgen dat het Nature Smart Business Model is gebaseerd op de behoeften van kleinere gemeenten.

Bekijk de presentatie van Phil Back

Inspirerende voorbeelden

Daarna werden vier inspirerende good practices gepresenteerd.

Jan van Damme van de gemeente Merelbeke (B) vertelde over de hittestress interventies in de ‘Tuinwijk Jan Verhagen’ in Merelbeke.

Benny Pycke van Sioen Industries (B) en Howard Gray van GreenBlue Urban (UK) hielden een presentatie over groene infrastructuurinterventies en inspirerende goede praktijken vanuit het Cool Towns project in Breda (NL), Southend (UK), Kent (UK), St Omer (FR), Middelburg (NL) en Oostende (B)

Tanne Schreuder van de gemeente Den Haag (NL) sprak over de stedelijke waterbuffer in het Cromvlietpark in die stad.

Tenslotte deelde Matt Ling van Cambridge City Council (UK) de bevindingen over het Cambridge Canopy Project.

Bekijk de presentaties van de vier good practices

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte ronde vragen en discussie tussen de deelnemers.

Bekijk het volledige verslag van het Cool Towns / Nature Smart Cities Event