De laatste weken is er hard gewerkt aan een hittebestendig ontwerp voor de Kanaalweg in Middelburg (NL). Deze impressie geeft goed weer hoe de omgeving van het treinstation er in de toekomst uit gaat zien. Er worden meer bomen geplant. Daarnaast wordt een groen dak op de bushokjes geplaatst. In vergelijking met de huidige situatie, wordt de heringerichte omgeving veel groener. Dit maakt het gebied veel aantrekkelijker en comfortabeler om te verblijven. Daarnaast zorgt alle extra groen (in totaal meer dan 1800 vierkante meter) voor een flinke temperatuurverlaging.