Alle Cool Towns partners ontmoeten elkaar een paar keer per jaar. In oktober 2019, bijna een jaar na de start van het project, vond de bijeenkomst plaats in Oostende (BE).

De Provincie Oost-Vlaanderen, Greenwich University, Hogeschool va Amsterdam, Université de Picardie Jules Verne, Sioen Industries, GreenBlue Urban en AUD Agency bespraken de stand van zaken binnen ‘Work Package 3’ (Training and capacity building material).

Tijdens de tweede dag van de meeting passeerden alle onderdelen binnen Cool Towns de revue. Onder meer met presentaties over het hittestressmodel, het beslissingsmodel, de resultaten van de metingen die afgelopen zomen in diverse steden zijn gedaan, communicatie en het overall management van het project. Vertegenwoordigers van het Interreg Joint Technical Secretariat uit Lille zijn in een aparte sessie op de hoogte gebracht van de stand van zaken binnen Cool Towns.