In tijden van toenemende hittegolven hebben mensen koele plekken nodig om gezond te blijven. Maar hoe creëer je koele omstandigheden in stedelijke buitenruimtes? En hoe betrek je burgers, stakeholders en toekomstige gebruikers bij het creëren van deze plekken in hun omgeving? En wat zijn de daadwerkelijke effecten van deze ruimtes op de fysieke en mentale gezondheid?

Wetenschappers en experts in hun vakgebied gaven hun visie op deze actuele vraagstukken, gevolgd door good practices tijdens het gezamenlijke webinar “Cool and Healthy – Cool Towns meets Health & Greenspace” op maandag 21 juni 2021.

Dr. Gerard van Keken: Opmerkelijke identiteit / Merkwaardige Identiteit

Dr. Gerard van Keken is zowel onderzoeker als beoefenaar op het gebied van identiteiten van plaatsen en strategieën van place branding en place making. Wat kan worden gedaan aan het aanpassen en transformeren van plaatsen door de kennis, cultuur en de mensen (stakeholders) van plaatsen te gebruiken om plaatsen duurzaam, veerkrachtig en klaar te maken voor toekomstige uitdagingen, zijn opdrachten voor zijn onderzoek en projecten in zijn onderzoeksbureau ‘Remarkable Identitiy’.

Onze overheden bouwen en creëren steeds vaker groene infrastructuur en groene plekken om steden klimaatbestendig te maken en relatief nieuwe uitdagingen op het gebied van warmte en water aan te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de gezondheid, het welzijn en het welzijn van de mensen die er wonen. De voordelen van groene infrastructuur en groene plekken zijn algemeen bekend en erkend, maar het is een uitdaging om ze uit te leggen aan de burgers en belanghebbenden. Van reactief beleid naar proactief beleid, en van inactief naar actief. Deelname aan het planningsproces kan betrokken en betrokken stakeholders creëren en een zoektocht naar toegevoegde waarden waar meerdere stakeholders van kunnen profiteren.

Cruciaal is dat stakeholders op meerdere manieren eigenaarschap nemen van groene plekken. Eigenaarschap nemen en je verantwoordelijk voelen schept voorwaarden voor langdurige betrokkenheid. Lessen getrokken uit de casus Molenwaterpark in Middelburg, Zuidwest-Nederland, een voorbeeld van effectief stakeholdermanagement.

Bekijk de presentatie van Gerard van Keken

Dr. Jolanda Maas – Vitamine G: het belang van groene ruimte voor onze gezondheid

Universitair Docent, sectie Klinische Psychologie van de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

Promotieonderzoek Vitamine G: Groene omgevingen – Gezonde omgevingen (2009). Groen is een interessant instrument om in te zetten als je de gezondheid van bewoners wilt stimuleren, omdat contact met groen het fysieke en mentale welzijn van mensen op verschillende manieren kan stimuleren. Tijdens haar presentatie zal dr. Jolanda Maas u eerst informeren over het belang van groen voor onze gezondheid. Vervolgens gaat ze in op hoe de kennis over het belang van groen toegepast kan worden in de werk-, school- en zorgomgeving. Vragen die ze beantwoordt zijn: ‘Wat zijn de gezondheidseffecten van het implementeren van groen in de werk-, school- en zorgomgeving? en ‘Wat zijn barrières en begeleiders bij het realiseren van gezond groen?’.

Bekijk de presentatie van Jolanda Maas