Cool Towns leadpartner de gemeente Middelburg organiseerde van 18 tot en met 29 november 2019 een ‘Week van Europa’. De gemeente wilde op een positieve manier Europa en Interreg onder de aandacht brengen van haar inwoners (ruim 50.000). De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Middelburg veel projecten gerealiseerd. Het gaat om vele verschillende projecten in de hele gemeente. Om deze projecten te realiseren is veel geld nodig. Doordat bij deze projecten een beroep op Europese subsidies gedaan kon worden, zijn deze projecten gerealiseerd of zijn ze in uitvoering.

 Op 15 panelen was te lezen welke projecten in de gemeente momenteel worden uitgevoerd, mede dankzij Europese subsidie. Via de panelen en berichten op de gemeentelijke website, social media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en het lokale nieuws bereikte gemeente Middelburg haar inwoners en anderen.

 Ook het project Cool Towns kwam goed in beeld. Middelburg wil graag bereiken dat de stad bewoonbaar blijft en dat de Middelburgers gezond en goed kunnen wonen, leven en werken ondanks de klimaatverandering en de daardoor toenemende kans op hittestress. Het project Cool Towns geeft een praktische invulling aan de in 2018 vastgestelde ‘Visie Klimaatadaptatie’. Huidige en toekomstige hittestress wordt in kaart gebracht. Twee locaties worden heringericht op basis van een klimaatbestendig ontwerp, namelijk de Kanaalweg inclusief Stationsplein en het Zusterplein.