Hier vindt u richtlijnen om de soort plekken in uw stad op te sporen, zoals openbare pleinen of smalle winkelstraten, waar mensen de meeste kans lopen om tijdens warm weer hittestress te ervaren.

Dit zal u helpen om prioriteit te geven aan die plekken waar mensen extra kwetsbaar zijn voor hittestress en dus waar ingrijpen om hittestress te verminderen het nuttigst zou zijn.

Presentatie van de workshop

Om u te helpen bepalen welke plekken in uw stad kwetsbaar zijn voor hittestress, kunt u een workshop organiseren samen met lokale belanghebbenden. Hierdoor kunnen ze meebepalen op welke plekken het waarschijnlijk heet gaat worden en waar ingrijpen om hittestress te verminderen het meest doeltreffende zou kunnen zijn. De instructies voor de workshop zien op een proces in drie stappen en door deze stappen te volgen worden deelnemers actief betrokken in de besluitvorming:

Stap 1
Erkennen dat het heet is op een bepaalde plek en dat een aanzienlijk aantal mensen hierdoor getroffen wordt bij warm weer.

Stap 2
Begrijpen waarom de aangewezen plaats heet is.

Stap 3
Opties in kaart brengen om hittestress op die plek te verminderen.

Voor meer informatie en praktische tips, kunt u hier de instructies voor de workshop downloaden:

Hittewandeling (Thermal walk)

Een ‘thermal walk’ is een methode die wordt gebruikt om plekken in kaart te brengen waar het heet is en kan door professionals, zoals stedenbouwkundigen, effectief worden ingezet om te onderzoeken en begrijpen hoe groen, ruimte en water van invloed zijn op het thermisch comfort van mensen.

Er wordt een leidraad gegeven over hoe dit aangepakt kan worden, het lopen van een route waarbij het volgende genoteerd wordt:

  • de eigenschappen van iedere locatie (schaduwpatroon gebouwengeometrie en aanwezig groen, bijvoorbeeld);
  • de antwoorden van de deelnemers op vragen over hun thermische ervaring op verschillende plekken (bijv. door gebruik te maken van de vragenlijst);
  • de temperaturen, met behulp van een warmtebeeldcamera, om de verschillen in temperatuur en omgevingsmaterialen aan te tonen.

Meer lezen en downloads met praktische informatie over het organiseren van een hittewandeling

Meetprotocol

Steden krijgen steeds meer te maken met hittegolven die steeds heftiger zijn, waardoor mensen ontmoedigd worden om gebruik te maken van open ruimtes in steden die deel zijn van hun dagelijks leven. Steden klimaatbestendig maken is een geleidelijk proces dat daar moet beginnen waar het nodig is door de meest kostenefficiënte oplossingen in te zetten om hittestress te verminderen. Om dit te bereiken moeten echter de factoren in kaart worden gebracht die van invloed zijn op het thermisch comfort van gebruikers, zoals de inrichting van lokale ruimten, hun functie en de manier waarop mensen ze gebruiken. Er is nog weinig bewijs van de doeltreffendheid van maatregelen om hittestress tegen te gaan in verschillende soorten stedelijke ruimtes.

Het Hittestressmeetprotocol van Cool Towns pakt dit aan door richtlijnen te geven voor een beoordeling van het thermisch comfort (Thermal Comfort Assessment – TCA) dat op straatniveau uitgevoerd dient te worden. Degenen die betrokken zijn bij de implementatie in stedelijke gebieden van strategieën op het gebied van klimaatadaptatie, hetzij als onderdeel van herontwikkeling of van verbeteringen van bestaande gebieden, vinden praktische ondersteuning in dit protocol voor het in kaart brengen van plekken waar hittestress een probleem kan zijn en suggesties voor doeltreffende maatregelen om hittestress te verminderen. Er worden praktische instructies gegeven over hoe weerstations gebruikt kunnen worden om de doeltreffendheid van verschillende maatregelen om hittestress tegen te gaan te meten en zo het thermisch comfort te verhogen. Dit biedt een op bewijs gebaseerde verantwoording voor de keuze van verschillende maatregelen voor verkoeling, bijvoorbeeld bomen, waterpartijen en schaduwdoeken, om stedelijke gebieden klimaatbestendig te maken.

Stedelijke hitte atlas

De Stedelijke Hitteatlas is het resultaat van vier jaar onderzoek. De atlas bevat een verzameling warmtegerelateerde kaarten van meer dan 40.000 hectare stedelijke gebieden in tien gemeenten in Engeland, België, Nederland en Frankrijk. De kaarten laten zien hoe een Thermal Comfort Assessment (TCA) systematisch kan worden uitgevoerd om kwetsbaarheden en koelcapaciteit in steden te identificeren, zodat besluitvormers prioriteiten kunnen stellen voor actie. De vergelijkende analyses van de verzamelde kaarten geven ook een eerste overzicht van de huidige staat van hittebestendigheid van steden in Noordwest-Europa.

Bekijk de Stedelijke Hitteatlas