Middelburg is het bestuurlijke centrum van de provincie Zeeland. De stad kreeg in 1217 stadsrechten en staat in de top 10 belangrijkste monumentensteden van Nederland. De gemeente zorgt voor ruim 48.000 inwoners.

De stad ligt in de buurt van de Zeeuwse kust en wordt geflankeerd door het water van de Oosterschelde en de Westerschelde. De effecten van klimaatverandering zullen dus steeds meer in Middelburg merkbaar zijn.

Als het gaat om het aanpakken van deze problemen ligt er een belangrijke opgave voor Middelburg. De gemeente Middelburg heeft verantwoordelijkheid erkend en zet in op een duurzaam milieubeleid dat ook – voor zover dat in haar mogelijkheden ligt – bijdraagt aan het aanpakken van deze grensoverschrijdende uitdagingen.

Middelburg is ambitieus op het gebied van milieu en duurzaamheid. De gemeente mocht de ECO XXI-Award in ontvangst nemen voor haar duurzaamheidsbeleid, als eerste gemeente in Nederland gehonoreerd met het predicaat Goud. Gemeente Middelburg heeft als ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken, moeten nu al stappen worden gezet.

Van de 4 klimaatadaptatiethema’s overstromingsrisico, hevige neerslag, droogte en hitte is hitte het thema waar de kans op sterfte het grootst is. Het is dus een belangrijk thema. Middelburg is overigens trekker van het thema hitte voor heel Zeeland.

We laten studenten meedenken bij het onderzoek naar effecten en mogelijke vormen van inrichting van leefgebieden. Onderdeel van Cool Towns is een meetprogramma. Dit is bedoeld om het effect van de zee op hittestress te meten. En verder om de mate van hittestress in een landelijke provincie te meten.

Door deelname aan Cool Towns hoopt Middelburg meer inzicht te krijgen in de effecten van hittestress. Ook willen we te weten komen welke maatregelen daadwerkelijk effect hebben op het verlagen van de (gevoels)temperatuur.

Website Gemeente Middelburg