De provincie Oost-Vlaanderen is een regionale autoriteit en een overheidsorganisatie. Een van de hoofddoelen van het beleid van de provincie Oost-Vlaanderen is het stimuleren van innovatie, creativiteit en duurzame ontwikkeling.
Voorbeelden van dit beleid zijn het Klimaatplan en het Klimaatactieplan van de provincie Oost-Vlaanderen.

Dit beleid wordt uitgevoerd door regionale samenwerking met belanghebbenden op lokaal, regionaal en federaal niveau.
Voorbeelden van de rol als samenwerkende autoriteit zijn: de leidende rol van de provincie Oost-Vlaanderen in regionale strategische stadsplattegronden en –projecten. Als partner in Interreg projecten over energietransitie en klimaatadaptatie en mitigatie (See2Do, Frames, Coben , Valys, Triple C, Star2C’s) en het aanmoedigen van internationale samenwerking met diverse belanghebbenden, zoals kennisinstituten.

Website provincie Oost-Vlaanderen

Nieuws