Saint-Omer, een gemeente met 15.000 inwoners, is de centrale stad van een stedelijk centrum met vier andere gemeenten (Longuenesse, Arques, Saint-Martin-lez-Tatinghem en Blendecques) en 46.000 inwoners, in het hart van de agglomeratiegemeenschap van het Pays de Saint-Omer (CAPSO). Het bestaat uit een dicht stedelijk deel dat grenst aan het Audomarois-moeras, een natuurlijke en erfgoedruimte die internationaal door UNESCO wordt erkend als een wereldbiosfeerreservaat binnen het Man & Biosphere-programma. Het moeras, ook geclassificeerd als RAMSAR-gebied (wetland van internationaal belang) en gedeeltelijk als Natura 2000-gebied, herbergt een opmerkelijke biodiversiteit die moet worden behouden. Bovendien profiteert de stad van emblematische groene ruimten die toevluchtsoorden vormen voor de biodiversiteit in de stad (de openbare tuin van 20 ha, de motte castrale, de tuin van de abdij van Saint-Bertin). De recente uitvoering van het Natuur- en Biodiversiteitsplan heeft tot doel de leefomgeving te verbeteren door de ontwikkeling van biodiversiteit in de stedelijke omgeving en in het bijzonder in het hart van de stad die zich onderscheidt door haar minerale karakter. Naast haar natuurlijk erfgoed heeft de stad een emblematisch gebouwd erfgoed dat wordt beschermd onder de classificatie als opmerkelijk erfgoed, waaronder een aantal historische monumenten.

 

De stad Saint-Omer zet zich in voor het project Cool Towns, samen met het Bureau voor Stedenbouw en Ontwikkeling van het Land van Saint-Omer Vlaanderen Interiore (AUD), dat haar adviseert over haar stedenbouwkundige projecten, en CAPSO, dat verantwoordelijk is voor de Lokaal Intergemeentelijk Stedenbouwkundig Plan, om de strijd tegen hitte-eilanden op lokaal niveau te versnellen. Het is bevoegd voor wegenwerken en stadsontwikkeling in zijn perimeter en verbindt zich ertoe deze kwestie geleidelijk te integreren in al het overheidsbeleid – in het bijzonder: plan voor de renovatie van schoolpleinen en thermische renovatie van scholen, transformatie van openbare ruimten, buurtontwikkelingsprojecten, enz. – dankzij de ervaring gedeeld met alle projectpartners.

Website http://www.ville-saint-omer.frĀ