De Université de Picardie Jules Verne (UPJV) is een multidisciplinaire universiteit. De onderzoeks- en opleidingsactiviteiten worden ondersteund door een speciaal bureau dat fungeert als een interface om partnerschappen te vergemakkelijken, ondersteuning biedt bij het veiligstellen van financiering en bij de overdracht van kennis en technologie.

UPJV biedt vaardigheden en competenties aan van onderzoekers en faciliteiten op verschillende gebieden van engineering en life science. UPJV is internationaal erkend als een hogere onderwijs- en onderzoeksuniversiteit in de fundamentele en toegepaste wetenschappen en in de geesteswetenschappen.

Binnen Cool Towns zal UPJV
• deelnemen aan een innovatief netwerk op Europees niveau, op het uitdagende gebied van aanpassing aan de klimaatverandering, met ecologische, sociale en economische gevolgen;
• haar competenties in onderzoek en ontwikkeling vergroten; – mogelijkheden hebben om nieuwe curricula te ontwikkelen, op graduate niveau;
• het gebruik van de projectresultaten bevorderen en zo het milieu en de kwaliteit van leven in zijn invloedsgebied verbeteren;
• technologieoverdracht overwegen en ondernemingen helpen bij het ontwikkelen van economische activiteiten.

Naast de deelname aan de belangrijkste acties en activiteiten van het project, zal de belangrijkste bijdrage van UPJV aan Cool Towns bestaan uit het voorstellen van:
• een systemische benadering voor een ruimtelijk model van hittestress in stedelijke gebieden;
• een softwaresimulator om ontwerp en analyse mogelijk te maken;
• Predictive & Monitoring-systemen;
• Opleiding;
• een beslissingsondersteunend instrument voor thermische regeling van hitte-eilanden

Website Universite de Picardie Jules Verne