De faculteit Engineering & Science van de Universiteit van Greenwich biedt een breed scala aan competenties aan op het gebied van landschapsschaalplanning, ecosysteemdiensten en risicobeoordeling. En in het gebruik hiervan om problemen op te lossen en actieplannen te ontwikkelen.

Het onderwijsprogramma van de faculteit omvat ecologische restauratie, milieueffectrapportage en milieubeheer op Masters-niveau. Onderzoeksthema’s zijn onder meer: werken aan woestijnsteden, groene infrastructuur, ‘groene’ muren en effecten van milieuverandering op mens en natuur.
Buiten de universiteit zijn er contacten met lokale en regionale organisaties die zich bezighouden met het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering, waaronder Medway en Kent.

Het Cool Towns-project is een stimulans om bestaand werk samen te brengen en, door samen te werken met anderen, dit verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Ecologisch restaureren moet toekomstgericht zijn en kansen identificeren om veerkracht op te bouwen in opkomende nieuwe ecosystemen.
Greenwich University is binnen Cool Towns vooral geïnteresseerd in de rol van de groene infrastructuur in luchtkwaliteit en temperatuur. En aanpassing aan het veranderende klimaat door gebruik te maken van verschillende droogteresistente bomen en planten. Daarnaast evaluatie en beoordeling van ecosysteemdiensten om middelen voor vestiging en permanent beheer te vergroten.

Website University of Greenwich