Gideon Spanjar, Luc van Zandbrink, Debbie Bartlett en Jeroen Kluck

De afgelopen twee jaar hebben Europese regio’s en gemeenten onder begeleiding van de Hogeschool van Amsterdam, de hitteproblematiek in hun gebieden in kaart gebracht. In Nederland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië is tijdens zomerse dagen het thermisch comfort van verschillende buitenruimtes gemeten. Daarnaast zijn ook bestaande verkoelingsfeatures op straatniveau gemonitord. Hiermee kan de effectiviteit van geplande interventies onderzocht worden, om hittestress te verzachten en de leefbaarheid op warme dagen (langer) vast te houden. Op basis van de twee jaar meetervaring is het ‘Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol’ ontwikkeld. Het geeft ondersteuning om de volgende drie complementaire methodes uit te voeren:

  1. Gebiedsanalyse inclusief de ruimtelijke (bebouwde) context die invloed heeft op het beleefde en gemeten thermische comfort;
  2. Vragenlijst om de thermische perceptie van gebruikers ten aanzien van de buitenruimte en ontwikkelde interventies te inventariseren;
  3. Meten van de gevoelstemperatuur (PET) met mobiele weerstations.

Het protocol biedt essentiële stap-voor-stap begeleiding om een volledige Thermal Comfort Assessment (TCA) op straatniveau uit te voeren. Vanaf de voorbereiding tot veldwerk en analysefase. Het bevat onder andere een checklist om te gebruiken tijdens het veldwerk en instructies per type interventie en buitenruimte. Het protocol biedt daarmee alle informatie om als beleidsmaker, ruimtelijke ontwerper of klimaatadaptatie adviseur zelf aan de slag te gaan met het meten van maatregelen. Zo kan een gedegen kosten-baten afweging gemaakt worden van verschillende maatregelen voor een daadkrachtige hittebestendige inrichting van steden.

 

Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol

Cool Towns Measurement Checklist

Cool Towns List of Site Characteristics

Cool Towns Questionnaire

Cool Towns Measurement Form