Wat is het

De routekaart is een instrument dat organisaties, en dan met name lokale autoriteiten, kan helpen bij het ontwikkelen van hittebestendige strategie├źn.

Het biedt een overzicht van alle documenten die uit het Cool Towns project zijn voortgekomen en laat zien hoe ze gebruikt kunnen worden om de zes stappen te doorlopen die zorgen voor een succesvolle hittebestendige strategie.
De zes stappen om uw stad hittebestendig te maken worden nader uitgelegd in de volgende hoofdstukken:

Het begint bij de uitleg van het begrip hittestress en hoe de plekken in kaart gebracht kunnen worden waar de kans het grootst is dat hittestress optreedt door hittekaarten en ‘thermal walks’i te maken. Er worden voorbeelden gegeven om mensen bewuster te maken van hittestress, waaronder een handleiding voor een workshop en een bibliotheek van dia’s waaruit u de meest geschikte kunt kiezen voor uw eigen presentatie.

Na het in kaart brengen van de plekken waar de kans op hittestress bestaat, is de volgende stap het onder de loep nemen van de opties die er zijn om dit tegen te gaan. Het Cool Towns project heeft een serie hulpmiddelen samengebracht om u te helpen, waaronder een Interventiecatalogus. Deze catalogus beschrijft de verschillende typen maatregelen, compleet met technische informatiebladen die de daaraan verbonden voordelen en nadelen opnoemen, om u te helpen een weloverwogen besluit te nemen over de beste oplossing.

Daarnaast worden voorbeelden van voltooide projecten als casestudies gegeven, met gedetailleerde informatie zoals een indicatie van de kosten voor installatie en onderhoud en de reacties uit de gemeenschap. We hopen dat ze een bron van inspiratie voor u zullen zijn.

Het eindpunt van het proces is de ontwikkeling van een hittebestendige strategie voor de hele stad zodat actie kan worden genomen om hittestress op straatniveau daar waar nodig is tegen te gaan om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren.