Hier vindt u informatiebladen met gegevens over het verkoelende effect van elk type maatregel.

De bijkomende nevenvoordelen van iedere maatregel worden gegeven, zoals het verminderen van overstromingen vanuit het oppervlaktewater en de voordelen voor de biodiversiteit, samen met bewijs van de doeltreffendheid bij het verminderen van hittestress.

Technische informatiebladen

In de Interventiecatalogus vindt u technische informatiebladen met een scala aan gedetailleerde voorbeelden van de doeltreffendheid van verschillende maatregelen bij het tegengaan van hittestress.

Dit zal u helpen bij uw keuze voor de meest geschikte maatregelen voor uw specifieke locatie.

Urban Heat Altas

Omdat men zich steeds bewuster is van de risico’s van klimaatverandering en de steeds extremere weersomstandigheden, is er nu aandacht voor het feit dat dringend actie moet worden genomen. Terwijl de strategieën voor het omgaan met overstromingen en droogte goed verankerd zijn, is er veel minder inzicht in de effecten van hittegolven en hoe hiermee om te gaan. Hittegolven komen steeds vaker voor, duren langer en zijn steeds warmer. Het Cool Towns project is opgezet met het doel om steden de kennis en instrumenten te geven om hittestress te bestrijden. De eerste stap voor het ontwikkelen van doeltreffende hittebestendigheidstrategieën is het in kaart brengen van de gebieden in de stad die de meeste hittestress ervaren en de inwoners die het hardst getroffen worden. Dit stelt besluitmakers in staat om prioriteit aan te brengen in de maatregelen om hitte te bestrijden en een strategie voor de hele stad te bepalen.

Bekijk de Urban Heat Atlas

De Cool Towns publicatie ‘Hitte in de stad’ richt zich op negen middelgrote Europese steden, de partners in het project, en toont de kaarten met hittestress en hittekwetsbaarheid die gemaakt zijn. Het boekje vormt een leidraad voor mensen, zoals milieuconsultants en stedenbouwkundigen, en stelt hen in staat om plekken in kaart te brengen in steden waar hittestress zich waarschijnlijk voor zal doen. Voor iedere kaart worden de hittestressdynamiek, sociaaleconomische factoren en ruimtelijke eigenschappen beschreven. Dit stelt mensen in de praktijk in staat om weloverwogen besluiten te nemen. Het zal ook bijdragen aan verdere bewustwording onder professionals en het grotere publiek en een snelle, op bewijs gebaseerde aanpak van de stijgende temperaturen in steden stimuleren.