Steden over de hele wereld hebben steeds meer te maken met hittegolven, die bovendien steeds warmer worden en langer duren.

Dit is van invloed op de gezondheid van mensen en als zij het te warm vinden genieten zij overdag en in de avond minder van de buitenruimte.

 INTRODUCTIEVIDEO

Deze korte animatiefilm legt uit wat hittestress is en wat het Cool Towns project gedaan heeft om steden te helpen hittestress te verminderen.

Definitie van hittestress

Als het vermogen van het menselijk lichaam om hoge temperaturen te verdragen een punt bereikt waarop thermisch ongemak begint, wordt dit hittestress genoemd.

Klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen veroorzaakt extreme hittegolven in de zomer. Het leidt tot ernstige acute en chronische gezondheidsklachten en zorgt ervoor dat het sterftecijfer hoger is tijdens hittegolven. Het is onplezierig en heeft psychische en psychologische effecten en kleine kinderen, ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen zijn extra kwetsbaar.

Het belang van bewustwording

Bewustwording op verschillende niveaus is van belang. Niet alleen onder de inwoners, hoewel dit belangrijk is om ervoor te zorgen dat beleid gesteund wordt, maar ook onder politici en de autoriteiten op verschillende niveaus die moeten beslissen waar prioriteit aan wordt gegeven. Door mensen bewust te maken van hittestress en de mogelijke gevolgen daarvan is het eenvoudiger om tijd en geldelijke middelen toegewezen te krijgen voor de ontwikkeling van een hittebestendige strategie en ervoor te zorgen dat actie wordt ondernomen.

De modulaire presentatie kan u helpen om de bewustwording te vergroten – selecteer dia’s om uw eigen presentatie te maken die op uw situatie en het beoogde publiek afgestemd is.